<- Menu

stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Pod tímto odkazem naleznete krátké příspěvky z různých oblastí života. Žádný z textů jsem nepřevzala od nikoho jiného. Jsou zde jen mé vlastní myšlenky vycházející ze životních zkušeností. Pokud byste se chtěli podívat na mé knihy, přejděte na odkaz knihy. Na úvodní straně mého webu naleznete další důležité informace k mé práci.    


Osobní rozvoj – Vesmír (řád, chaos, zhroucení i důležitost kvalitních informací).

Milí přátelé, o Vánocích jsem sledovala v televizi na Prima ZOOM dva pěkné pořady (příběh energie a příběh informací), které byly tak hluboké a pravdivé, že z nich dělám pro vás nyní podstatný výtažek, který vyjádřím svými slovy. celý článek


Astrologie – Tranzity planet rok 2020 a dále

V tomto článku se dočtete, jaká znamení nyní procházejí i budou procházet zásadními životními proměnami v těchto letech. Hlavním cílem pomalých planet je naše radikální proměna lepším směrem (nebo chcete-li na vyšší vyspělejší úroveň). Nyní pomalé planety měnily hodně let zásadně životy i postoje Beranů, Raků, Vah a Kozorohů, a ještě to doznívá, protože Saturn i Pluto na tato znamení stále působí, ale už jen na ty, kteří mají Slunce v době narození od 22° do 30° těchto znamení. celý článek


Osobní rozvoj – Řešte vše kvalitně od samotných základů.

Toto je i mou prioritou v přístupu k životu a je to podle mě jediná cesta k vyřešení jakýchkoli problémů i cesta k nastavení života správným směrem. celý článek


Osobní rozvoj – Krize středního věku

Krize středního věku potkají každého člověka a nikdo se jim nemůže jakkoli vyhnout.U naší generace přicházejí okolo 36. roku života (u každého je to mírně jinak posunuté) a trvají téměř do 44 let.Nyní k tomuto tématu něco napíšu, abyste mu lépe porozuměli. celý článek


Organizace času

Máte svůj čas i život pod vlastní vědomou kontrolou? Pokud si myslíte, že ano, zkuste si udělat následující test. Sedněte si, vezměte si sešit nebo plánovací kalendář a rozplánujte si svůj čas na období jednoho týdne tak, abyste měli čas pravidelně na tyto činnosti: celý článek


Osobní rozvoj – Lidé, kteří se vzdělávali sami.

Lidem, kteří se vzdělávali sami se říká autodidakti (samouci). Jsou to lidé, kteří v nějaké oblasti dosáhli vysoké úrovně vědění, aniž by prošli odborným školním vzděláváním. Mnozí slavní autodidakti dosáhli mimořádných výsledků ve vědě, v umění, v literatuře, technice i v jiných směrech. celý článek


Osobní rozvoj – Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí

Někteří lidé tvrdí, že pravda je relativní, a mnozí lidé tomuto názoru přitakávají. Tím, jako by dávali zastánci relativní pravdy najevo, že na žádném názoru ani tvrzení se nedá pevně stavět. To ale pravda není. celý článek


Jaký je rozdíl mezi osobním rozvojem a duchovním rozvojem

Jak osobní rozvoj, tak duchovní rozvoj, vyžaduje převzetí plné odpovědnosti za své postoje i způsoby jednání, protože jak již víte z mých knih, život si utváříme svými postoji ve všech oblastech života neustále jen sami (v oblasti vztahů, povolání, vzdělání, volného času, výchovy dětí, zdraví, peněz i v jiných směrech). celý článek


Osobní rozvoj – Naučte se pracovat se svou povahou

Sebepoznání by mělo být jedním z prioritních zájmů každého z nás, protože dobrým sebepoznáním dáte do pořádku celý svůj život, budete-li s tím, co jste o sobě zjistili, dál správně pracovat. Někteří lidé se o dobré sebepoznání ale vůbec nezajímají, a donutí je k tomu až životní problémy, které mají kvůli některým svým postojům. Někteří lidé zase obcházejí všechny možné poradce i věštce, aby jim oni řekli něco o jejich vlastní povaze. Já jsem na tuto formu bádání opatrná, protože pokud se o sobě má člověk skutečně něco pravdivého dozvědět, musí se buď zkoumat velmi poctivě sám, nebo musí vyhledávat osoby, které ho k dobrému sebepoznání i k tomu, aby si své postoje jasně uvědomil, správně povedou.  celý článek


Miroslava Holoubková – Krátké info ke každé knize

Kniha "O SVÉM ŽIVOTĚ SI ROZHODUJEME SAMI" vás seznámí s tím, jak funguje náš život pod vlivem vyšších duchovních zákonů, zabývá se našimi postoji k životu i jinými důležitými otázkami našeho vývoje. Bez pochopení těchto zákonitostí budete svému životu dávat jen těžko ten správný směr. celý článek


Miroslava Holoubková – knihy na studium astrologie

Astrologii se věnuji 29 let a mám k ní velmi hluboký vztah, protože mi pomohla pochopit dobře sebe, mé blízké i mé klienty, a nejen to. Je také jednou z oblastí, která mi pomohla pochopit život i to, jak život doopravdy funguje, a to vás na žádné škole nenaučí. Proto jsem se rozhodla napsat pro vás pár astrologických knih, které vám mají pomoci s tím samým, s čím pomohla astrologie kdysi mě. Knihy jsou psané přehledným a srozumitelným způsobem, protože i já sama mám takový styl psaní ráda.   celý článek


Reflux jícnu

Trápí vás reflux jícnu? Pokud ano, přečtěte si tento článek, který vám může pomoci. Tento problém jsem měla i já, a nakonec jsem se ze všeho dostala. celý článek


Regresní terapie

Co znamená slovo regrese Regrese znamená návrat zpět (k včerejšímu dni, k minulému měsíci, rok nazpět, deset let nazpět, do dětství, do prenatálu nebo kamkoli jinam až do minulých životů). celý článek


Deprese a antidepresiva

Deprese bývá často důsledkem ztráty smyslu života, ale také důsledkem neochoty postavit se řešení životních překážek a problémů čelem. Také důsledkem permanentního stresu ze kterého lidé nedokáží včas vystoupit. celý článek





stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |