<- Menu

stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Pod tímto odkazem naleznete krátké příspěvky z různých oblastí života. Žádný z textů jsem nepřevzala od nikoho jiného. Jsou zde jen mé vlastní myšlenky vycházející ze životních zkušeností. Pokud byste se chtěli podívat na mé knihy, přejděte na odkaz knihy. Na úvodní straně mého webu naleznete další důležité informace k mé práci.    


Duchovno – Co si představuji já pod pojmem práce na sobě

Pro mě to vždy znamenaly pouze tyto body, a to se dodnes nezměnilo: 1. Poznat dobře, jak funguje život podle vyšších duchovních zákonů, a učit se žít v souladu s nimi ve svém každodenním rozhodování i jednání. celý článek


O svém životě si rozhodujeme sami

V následujících odstavcích toto téma trochu rozvedu. Velké množství lidí se domnívá, že se svým životem nemohou nic dělat, protože jejich život ovlivňují buď rodiče nebo partneři, možná nějaké duchovní nebo společenské vlivy, někdo si myslí, že musí splácet nějakou karmu, která mu neumožňuje žít jinak..., a tato mylná přesvědčení způsobují, že lidé na svůj život rezignují a nic s ním vlastní vůlí nedělají. Přitom mohou začít kdykoli žít jinak, než jak žijí, pokud vědí, jak chtějí doopravdy sami za sebe žít a půjdou si za tím. Bohužel někteří lidé se vůbec nezamýšlejí nad tím, jak chtějí sami za sebe žít, a jen bědují nad svým osudem. celý článek


Poznejte dobře sami sebe

Sebepoznání by mělo být jedním z prioritních zájmů každého z nás, protože dobrým sebepoznáním dáte do pořádku celý svůj život, budete-li s tím, co jste o sobě zjistili, dál správně pracovat.  Někteří lidé se o dobré sebepoznání ale vůbec nezajímají, a donutí je k tomu až životní problémy, které mají kvůli některým svým postojům. Někteří lidé obcházejí různé poradce i věštce, aby jim oni řekli něco o nich samotných. Já jsem zastánce přístupu vlastního sebezkoumání, protože to dá člověku mnohem větší sílu než když stále spoléhá na druhé. celý článek


Duchovní zákony – Miroslava Holoubková

Začnete-li se o život více zajímat, zjistíte, že veškerý život je řízen určitými zákonitostmi, které je třeba dobře znát a bezpodmínečně dodržovat. Duchovní zákony nám určují hranice (meze, limity), přes které nemůžeme jít a které nesmíme překročit. Řídí se jimi celý vesmír, a proto bychom se jimi měli řídit i my, chceme-li žít v souladu s celkem. Pochopíme-li, že vyšší zákony jsou tu proto, aby bylo zaručeno správné fungování vesmíru jako celku, a začneme se jimi vždy a za všech okolností řídit, pak si můžeme dělat, co chceme a nemusíme se bát, že budeme mít problémy. Proto jsme dostali do vínku svobodnou vůli. Budeme-li ale svým chováním přirozený chod vesmíru neustále narušovat, půjdeme z jednoho problému do druhého a každý svůj prohřešek budeme muset dříve či později napravit. Duchovní zákony jsou jiné než zákony, které vytvořila lidská společnost. celý článek


Osobní rozvoj – Krize středního věku

Krize středního věku potkají každého člověka a nikdo se jim nemůže jakkoli vyhnout.U naší generace přicházejí okolo 36. roku života (u každého je to mírně jinak posunuté) a trvají téměř do 44 let.Nyní k tomuto tématu něco napíšu, abyste mu lépe porozuměli. celý článek


Miroslava Holoubková – knihy na studium astrologie

Astrologii se věnuji 30 let a mám k ní velmi hluboký vztah, protože mi pomohla pochopit dobře sebe, mé blízké i mé klienty, a nejen to. Je také jednou z oblastí, která mi pomohla pochopit život i to, jak život doopravdy funguje, a to vás na žádné škole nenaučí. Proto jsem se rozhodla napsat pro vás pár astrologických knih, které vám mají pomoci s tím samým, s čím pomohla astrologie kdysi mě. Knihy jsou psané přehledným a srozumitelným způsobem, protože i já sama mám takový styl psaní ráda.   celý článek


Osobní rozvoj – Lidé, kteří se vzdělávali sami.

Lidem, kteří se vzdělávali sami se říká autodidakti (samouci). Jsou to lidé, kteří v nějaké oblasti dosáhli vysoké úrovně vědění, aniž by prošli odborným školním vzděláváním. Mnozí slavní autodidakti dosáhli mimořádných výsledků ve vědě, v umění, v literatuře, technice i v jiných směrech. celý článek


Reflux jícnu

Trápí vás reflux jícnu? Pokud ano, přečtěte si tento článek, který vám může pomoci. Tento problém jsem měla i já, a nakonec jsem se ze všeho dostala. celý článek


Regresní terapie

Co znamená slovo regrese Regrese znamená návrat zpět (k včerejšímu dni, k minulému měsíci, rok nazpět, deset let nazpět, do dětství, do prenatálu nebo kamkoli jinam až do minulých životů). celý článek


Osobní rozvoj – Řešte vše kvalitně od samotných základů.

Toto je i mou prioritou v přístupu k životu a je to podle mě jediná cesta k vyřešení jakýchkoli problémů i cesta k nastavení života správným směrem. celý článek


Deprese a antidepresiva

Deprese bývá často důsledkem ztráty smyslu života, ale také důsledkem neochoty postavit se řešení životních překážek a problémů čelem. Také důsledkem permanentního stresu ze kterého lidé nedokáží včas vystoupit. celý článek


Organizace času

Máte svůj čas i život pod vlastní vědomou kontrolou? Pokud si myslíte, že ano, zkuste si udělat následující test. Sedněte si, vezměte si sešit nebo plánovací kalendář a rozplánujte si svůj čas na období jednoho týdne tak, abyste měli čas pravidelně na tyto činnosti: celý článek


Celostní vzdělávání – Miroslava Holoubková

Co je celostní vzdělávání? Je to vzdělávání zaměřené na chápání sebe i vesmíru, vzdělávání zaměřené na získávání seriózních informací a na odhalování skutečných pravd a ne polopravd, lží nebo dezinformací atd. Celostní vzdělávání nahlíží na člověka i na svět jako na jeden celek, kdy porucha v jedné části celku má vliv na všechny ostatní a naopak. Jakmile jedna část celku začne fungovat tak, jak má, má to též obrovský vliv na všechny. Člověk, který nahlíží na svět tímto způsobem, vždy vše, co dělá, porovnává s tím, jaký vliv to bude mít na celek, a není mu nikdy lhostejné, jak jako celek jednou dopadneme. Proto se neustále vzdělává, aby rozuměl dobře sobě, životu i tomu, jak vše funguje, aby mohl nastavit své postoje tak, aby mělo jeho jednání pozitivní vliv na vše živé. celý článek


Osobní rozvoj – Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí

Někteří lidé tvrdí, že pravda je relativní, a mnozí lidé tomuto názoru přitakávají. Tím, jako by dávali zastánci relativní pravdy najevo, že na žádném názoru ani tvrzení se nedá pevně stavět. To ale pravda není. celý článek

stránka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |