<- Menu

Miroslava Holoubková – knihy, poradna

Miroslava Holoubková

 

Informace o mně

Narodila jsem se 10. 4. 1964 a v současné době je mi 56 let.

Jsem spisovatelka, nakladatelka a poradkyně v oblasti osobního i duchovního rozvoje a již třicet let se snažím posouvat vlastní život i životy druhých lidí lepším a smysluplnějším směrem. 

 

Můj životní příběh (soukromý život)

Vyrůstala jsem v obci Středokluky poblíž Lidic.
Jsem ze tří dětí nejstarší.

Tatínek pracoval jako letecký mechanik na letišti Praha-Ruzyně.
Maminka pracovala u hasičského sboru na letišti Praha, kde jezdila se sanitním vozem.

Rodiče měli kromě svého povolání i pole a zahradu o rozloze jeden a půl hektaru, takže jsme musely doma i na zahradě hodně pomáhat. Vyrůstala jsem v rodině, kde byla na prvním místě práce a povinnost, ale také poslušnost. Psychická podpora ani pochvala u nás neexistovala. Tatínek byl navíc hodně přísný a příliš se s námi nemazlil. Sebevědomí jsem měla vlivem výchovy nulové.

V devatenácti letech jsem se vdala (aniž bych musela). Byla to doba, kdy se lidé brali okolo dvaceti let.
V roce 1984 se nám narodil syn Zdeněk.
Mezitím jsme začali stavět s manželem dům.
V roce 1986 se nám narodil syn Pavel.

S manželem jsme věnovali veškerý čas dětem a stavbě a na nic jiného jsme čas již neměli. Já jsem kromě různých vyřizování a práce na stavbě vařila celé čtyři roky řemeslníkům, protože jsem tomu byla naučená ze své rodiny, a do toho jsem se starala o syny. V roce 1989 jsme dům dostavěli a v prosinci téhož roku jsme se do něho nastěhovali. O dva měsíce později jsem se nečekaně dozvěděla, že se můj manžel stýká již rok s naší známou, což byl pro mě obrovský životní šok. V tom okamžiku se mi zhroutilo vše, na čem jsem stavěla a pro co jsem žila, a to byla rodina. Na stavbě i v domácnosti jsem se hodně nadřela v domnění, že až dům dostavíme, začneme mít konečně více času na děti i na sebe. Najednou ale bylo vše jinak a během tří měsíců se naše manželství rozpadlo. V té době mi bylo 26 let a synům 3 a 5 let. Rozpad manželství mě hluboce zasáhl, protože jsem ho ani v nejmenším nečekala, a převrátil můj život doslova na ruby.

Když jsem se z této rány trochu vzpamatovala, začala jsem se intenzivně zajímat o to, proč k tomu všemu došlo včetně toho, jaké jsme dělali oba chyby a zdali se jim nedalo předejít, a tím jsem se dostávala k oblastem, jimž se dnes věnuji: k psychologii, astrologii, filosofii, duchovnu, regresní terapii, numerologii atd. Po sedmi letech studií ve zmíněných oblastech jsem opustila zaměstnanecký poměr ve výpočetním středisku a v roce 1997 jsem si otevřela vlastní poradnu. Tento krok mi všichni rozmlouvali, včetně mé rodiny, a někteří lidé se mému rozhodnutí dokonce i opovržlivě smáli. Přesto jsem tento krok učinila, protože jsem cítila srdcem, že chci touto cestou jít. Tato cesta nebyla snadná, protože jsem po ní šla sama bez jakékoli podpory, a zažila jsem i časté házení klacků pod nohy. Přesto jsem na této cestě vytrvala.

Dnes je to již 30 let od doby, kdy jsem na tuto cestu nastoupila, a s naprostou jistotou mohu říci, že jsem tohoto rozhodnutí nikdy nelitovala.

Za tu dobu jsem napsala deset knih a pomáhám lidem s jejich rozvojem i formou osobních konzultací, a toto vše mě hluboce naplňuje. Stále víc ale kladu důraz na čtení knih, které píšu, protože z nich člověk pochopí mnohem víc, pokud je bude opravdu pečlivě číst, než z jedné dvouhodinové konzultace v níž nelze obsáhnout vše. 

Synům je v současnosti 34 a 36 let, žijí již svůj život a já děkuji neustále Bohu, že mi takové děti seslal. Mám také již dva krásné vnoučky Kubíčka a Matýska, které též velmi miluji.

Já sama žiji již sedmnáct let s partnerem, jehož si nesmírně vážím, protože je to člověk hodný, slušný, poctivý a spolehlivý, který se chová od začátku našeho vztahu tak, jak by se měl dospělý, vyzrálý člověk chovat. A protože jsme si za dobu našeho společného soužití ověřili, že dokážeme jednat oba ve všech životních situacích poctivě, vyzrále a čestně, umocnili jsme náš vztah dne 11. 11. 2016 sňatkem. 

Můj život není postavený na honbě za kariérou, penězi ani požitky. Mým cílem je skutečná touha pomáhat druhým lidem s jejich rozvojem, a v tomto směru mám naprosto čisté svědomí. Svou práci nesmírně miluji a nedovedu si vůbec představit, že bych se měla zabývat něčím jiným.

 

V minulosti jsem publikovala v různých časopisech. Tuto činnost jsem ale ukončila pro velkou pracovní vytíženost, a také proto, že jsem neměla čas na psaní knih. Vedla jsem také mnoho let víkendové vzdělávací kurzy. Jejich činnost jsem též ukončila ze stejného důvodu, a také proto, že dostávaly zabrat i mé hlasivky, kdy jsem hovořila celé víkendy od rána do večera.

 

U koho jsem studovala a kdo mě vedl v osobním i duchovním rozvoji i v oblasti astrologie.

Nenavštěvovala jsem žádné školy ani kurzy ani soukromé učitele, přesto se vzdělávám sama neustále již třicet let. Naslouchám pouze svému duchovnímu vedení, které mě vede přes intuici i různá vnuknutí, formou knih i životních zkušeností, které mi sesílá, a spoléhám na něj proto, protože vím, že mě nikdy nezklamalo a vede mě neustále správným směrem. Je mi navíc vždy k dispozici, kdykoli se na něj naladím. Jsem navíc výrazný samostudijní typ a mám jasné představy čemu se chci učit i jak se chci učit. Proto mi nevyhovuje vedení někým jiným. Nepodléhám také nikdy názorům druhých lidí, ať hlásají cokoli nebo jsou sebevíc vzdělaní. Mám ráda vlastní zkušenost, protože kdybych stavěla na zkušenostech druhých, byly by to jejich zkušenosti, ne ale zkušenosti mé. Já ale potřebuji mít vlastní poznání, abych mohla být ve svých závěrech pevná, a přístup, který jsem zvolila, se mi nesmírně vyplatil, protože když dnes něco sděluji, nepochybuji ani v nejmenším o tom, že to tak skutečně je i funguje, protože to mám ověřené letitou každodenní zkušeností i praxí.

Více o sobě psát nebudu, protože ať o sobě napíšu cokoliv, nejvíce vám o mně stejně napoví má tvorba nebo osobní setkání. Teprve tím zjistíte kdo jsem i co vám mohu poskytnout.

 

Rozhodnete-li se studovat mé knihy, naleznete je pod odkazem knihy na této stránce.