<- Menu

Videa


Astrologie – Jak dělat rozbor horoskopu narození – Miroslava Holoubková

V tomto videu vám vysvětlím, jak analyzovat horoskop narození (takzvaný radix). Video jsem nahrála proto, protože mnoho začínajících astrologů vůbec neví, jak si s výklady poradit ani čeho se při výkladu chytit. Snad Vám to nějak pomůže. Video trvá hodinu. Proto by bylo dobré vyšetřit si na poslech čas, abyste vše dobře vstřebali.

Pokud byste měli zájem astrologii u mě studovat, mohu vám nabídnout i mé knihy, které si můžete vybrat pod odkazem knihy

Nebo se můžete zúčastnit vzdělávání ve dvou astrologických skupinách, které vedu na facebooku. Více se o tom dočtete též na mém webu pod odkazem Vzdělávání.
Astrologie – Tranzity Saturnu

Saturn je planeta, která nás při tranzitech zkouší, zda jednáme systematicky, odpovědně, trpělivě a dospěle, zda plníme své povinnosti i každodenní úkoly atd. V tomto videu se dozvíte, co se děje, když působí při tranzitech na radixové planety.

Pokud byste měli zájem astrologii u mě studovat, mohu vám nabídnout i mé knihy, které si můžete vybrat pod odkazem knihy.

Nebo se můžete zúčastnit vzdělávání ve dvou astrologických skupinách, které vedu na facebooku. Více se o tom dočtete též na mém webu pod odkazem Vzdělávání.

 
Astrologie – Tranzity Uranu

Uran je planeta, která nás při tranzitech zkouší, zda jsme schopni činit zásadní životní změny, je-li třeba něco měnit, a zda chápame, jaké změny je třeba přesně dělat, abychom se skutečně někam posouvali. Také nás zkouší, zda se dokážeme vyrovnávat s nečekanými životními změnami, pokud náš život zasáhnou. V tomto videu se dozvíte, co se děje, když Uran působí při tranzitech na radixové planety.

Pokud byste měli zájem astrologii u mě studovat, mohu vám nabídnout i mé knihy, které si můžete vybrat pod odkazem knihy.

Nebo se můžete zúčastnit vzdělávání ve dvou astrologických skupinách, které vedu na facebooku. Více se o tom dočtete též na mém webu pod odkazem Vzdělávání.
Astrologie, tranzity Neptunu

Co přinášejí do vašeho života tranzity Neptunu, to se dozvíte v tomto videu.

Pokud byste měli zájem astrologii u mě studovat, mohu vám nabídnout i mé knihy, které si můžete vybrat pod odkazem knihy.

Nebo se můžete zúčastnit vzdělávání ve dvou astrologických skupinách, které vedu na facebooku. Více se o tom dočtete též na mém webu pod odkazem Vzdělávání.
Astrologie – aspekty tranzitujících planet

Tranzitující planety ukazují, co po nás život v určité době i v určitém věku chce, abychom to řešili, a pokud pochopíme co máme řešit i jak k tomu správně přistupovat a v souladu s tím jednáme, budeme procházet životem bez větších potíží (psychických, vztahových, existenčních i zdravotních).

Pokud byste měli zájem astrologii u mě studovat, mohu vám nabídnout i mé knihy, které si můžete vybrat pod odkazem knihy.

Nebo se můžete zúčastnit vzdělávání ve dvou astrologických skupinách, které vedu na facebooku. Více se o tom dočtete též na mém webu pod odkazem Vzdělávání.

 
Astrologie – Astrologické domy (1. až 6. dům)

Astrologické domy nejsou ničím jiným než naším životem rozděleným do jednotlivých oblastí, jimž je třeba dobře rozumět.

Astrologické domy podrobně rozebírám v knize "Jak postupovat při studiu astrologie". V knize se dozvíte informace i o planetách, dozvíte se také, jak postupovat krok za krokem, abyste studium uchopili systematicky, dozvíte se, čemu je zbytečné se v začátcích věnovat i mnohé další informace včetně grafických ukázek. V knize naleznete i různé úkoly, které doporučuji si zpracovat.   
Astrologie – Astrologické domy (7. až 12. dům)

Astrologické domy nejsou ničím jiným než naším životem rozděleným do jednotlivých oblastí, jimž je třeba dobře rozumět.

Astrologické domy podrobně rozebírám v knize "Jak postupovat při studiu astrologie". V knize se dozvíte informace i o planetách, dozvíte se také, jak postupovat krok za krokem, abyste studium uchopili systematicky, dozvíte se, čemu je zbytečné se v začátcích věnovat i mnohé další informace včetně grafických ukázek. V knize naleznete i různé úkoly, které doporučuji si zpracovat.
Jak vybudujete kvalitní partnerské vztahy

Každý vztah je třeba budovat. Kdo toto nepochopí, nemůže s žádným kvalitním partnerským životem počítat. Proto jsem v roce 2011 napsala na toto téma knihu "Kvalitní partnerské vztahy", která vám s partnerským životem hodně pomůže, budete-li zásady v knize uvedené opravdu dodržovat.

 
Čakry – Miroslava Holoubková

Čakry jsou neviditelná energetická centra v našem těle, jimiž proudí životní energie. Proto je třeba učit se jednat tak, aby tato centra byla otevřená a mohli jsme žít ve zdraví i spokojenosti.

Drobné dodatky k prvním třem čakrám.

Nefunguje-li dobře 1. čakra, lidé trpí i sníženou imunitou, svalovým napětím...

Do oblasti třetí čakry patří i játra, slezina... Nefunguje-li dobře 3. čakra, není to jen důsledek našeho chování vůči druhým, ale i důsledek chování druhých lidí vůči nám, které neumíme zpracovat. Například: žena ví, že ji vlastní otec bude přijímat jen když bude naplňovat jeho představy. Pokud je nenaplní (vzhledově, stylem života nebo jiným způsobem), cítí, že jím nebude plně milována ani přijímána a odnese to například nemocným žlučníkem. Uvedla jsem příklad z mého nejbližšího okolí. 
Sebeláska - Miroslava Holoubková

Sebeláska (zdravá sebeúcta) je jedním z úkolů jemuž se musíme během života naučit, chceme-li v životě uspět.

 
Když duše touží růst

Videorozhovor. Milí přátelé, někteří lidé na youtube komentovali mé city, které ve videu projevuji. To, že dávám otevřeně najevo své pocity mně osobně netrápí. Zřejmě s tím mají větší problém lidé kteří mě vůbec neznají ani o mně vůbec nic nevědí.

Možná je psychicky nevyrovnaný i tento muž, když ho dojalo vystoupení, které sledoval.
https://www.youtube.com/watch?v=eHiH1NytwjM

A možná jsou psychicky narušení i všichni sportovci kteří občas pláčí, když vyhrají nebo naopak prohrají nějaký závod.

Dokonce i herec pan Miroslav Horníček, kterého jsem měla moc ráda, ve svých osmdesáti letech veřejně plakal na pódiu, když se ho dotazující na něco ptal. Zřejmě byl i on psychicky nevyrovnaný, když si dovolil plakat.

Je opravdu smutné, když odsuzujeme lidi, kteří dokáží dávat veřejně najevo své hluboké city.

Hodně štěstí všem.