<- Menu

Videa


Astrologie – Jak dělat rozbor horoskopu narození – Miroslava Holoubková

V tomto videu vám vysvětlím, jak analyzovat horoskop narození (takzvaný radix). Video jsem nahrála proto, protože mnoho začínajících astrologů vůbec neví, jak si s výklady poradit ani čeho se při výkladu chytit. Snad Vám to nějak pomůže. Video trvá hodinu. Proto by bylo dobré vyšetřit si na poslech čas, abyste vše dobře vstřebali.

Pokud byste měli zájem astrologii studovat, mohu vám nabídnout i mé knihy. Napsala jsem tři astrologické knihy, které si můžete vybrat pod odkazem knihy.

Nebo se můžete zúčastnit vzdělávání ve dvou astrologických skupinách, které vedu na facebooku. Více se o tom dočtete též na mém webu pod odkazem Vzdělávání.
Astrologie – Jak analyzovat tranzity – Miroslava Holoubková

Tranzity slouží k určování současného i budoucího dění. Ve videu vám poskytuji ukázku, jak analyzovat tranzity v horoskopu konkrétní osoby. Ve videu vám také vysvětlím, jak se jednotlivé cykly neustále vracejí. Opakující se cykly zmiňuji ke konci videa.

Pokud byste u mě chtěli tranzity studovat formou vzdělávání na facebooku, více informací najdete pod odkazem Vzdělávání na hlavní straně mého webu dole.
Bloky v oblasti myšlení – knihy Miroslava Holoubková

Můžete mít v životě různé plány i sny. Pokud vás ale budou brzdit jakékoli negace ve vaší povaze, těžko své sny zrealizujete. V tomto videu vám vysvětlím co vás může brzdit pouze v oblasti vašeho myšlení. Toto téma je podrobně rozebráno v knize "Poznejte dobře sami sebe", kde se dozvíte i to, jak se můžete mnoha bloků v oblasti myšlení zbavit sami.
Astrologie – Tranzity Saturnu

Saturn je planeta, která nás při tranzitech zkouší, zda jednáme systematicky, odpovědně, trpělivě a dospěle, zda plníme své povinnosti i každodenní úkoly atd. V tomto videu se dozvíte, co se děje, když působí při tranzitech na radixové planety.

Pokud byste měli zájem astrologii u mě studovat, mohu vám nabídnout i mé knihy, které si můžete vybrat pod odkazem knihy.

Nebo se můžete zúčastnit vzdělávání ve dvou astrologických skupinách, které vedu na facebooku. Více se o tom dočtete též na mém webu pod odkazem Vzdělávání.

 
Astrologie – Tranzity Uranu

Uran je planeta, která nás při tranzitech zkouší, zda jsme schopni činit zásadní životní změny, je-li třeba něco měnit, a zda chápame, jaké změny je třeba přesně dělat, abychom se skutečně někam posouvali. Také nás zkouší, zda se dokážeme vyrovnávat s nečekanými životními změnami, pokud náš život zasáhnou. V tomto videu se dozvíte, co se děje, když Uran působí při tranzitech na radixové planety.

Pokud byste měli zájem astrologii u mě studovat, mohu vám nabídnout i mé knihy, které si můžete vybrat pod odkazem knihy.

Nebo se můžete zúčastnit vzdělávání ve dvou astrologických skupinách, které vedu na facebooku. Více se o tom dočtete též na mém webu pod odkazem Vzdělávání.
Astrologie, tranzity Neptunu

Co přinášejí do vašeho života tranzity Neptunu, to se dozvíte v tomto videu.

Pokud byste měli zájem astrologii u mě studovat, mohu vám nabídnout i mé knihy, které si můžete vybrat pod odkazem knihy.

Nebo se můžete zúčastnit vzdělávání ve dvou astrologických skupinách, které vedu na facebooku. Více se o tom dočtete též na mém webu pod odkazem Vzdělávání.
Astrologie – Astrologické domy (1. až 6. dům)

Astrologické domy vypovídají o různých životních oblastech, do kterých je náš život rozdělený. Nemusíte rozumět ani astrologii, a i bez ní víte, že váš život je rozdělený na vaši povahu i vaše postoje, řešíte peníze, vzdělávání, bydlení, zdraví, vztahy, děti, povolání atd. A v astrologii je naprosto nezbytné vědět, jaké oblasti pod každý jednotlivý dům patří. Bez toho není možné dělat kvalitní závěry.

Astrologické domy podrobně rozebírám v knize "Jak postupovat při studiu astrologie". V knize se dozvíte informace i o planetách, dozvíte se také, jak postupovat krok za krokem, abyste studium uchopili systematicky, dozvíte se, čemu je zbytečné se v začátcích věnovat i mnohé další informace včetně grafických ukázek. V knize naleznete i různé úkoly, které doporučuji si zpracovat.   
Astrologie – Astrologické domy (7. až 12. dům)

Astrologické domy nejsou ničím jiným než naším životem rozděleným do jednotlivých oblastí, jimž je třeba dobře rozumět.

Astrologické domy podrobně rozebírám v knize "Jak postupovat při studiu astrologie". V knize se dozvíte informace i o planetách, dozvíte se také, jak postupovat krok za krokem, abyste studium uchopili systematicky, dozvíte se, čemu je zbytečné se v začátcích věnovat i mnohé další informace včetně grafických ukázek. V knize naleznete i různé úkoly, které doporučuji si zpracovat.
Jak vybudujete kvalitní partnerské vztahy

Každý vztah je třeba budovat. Kdo toto nepochopí, nemůže s žádným kvalitním partnerským životem počítat. Proto jsem v roce 2011 napsala na toto téma knihu "Kvalitní partnerské vztahy", která vám s partnerským životem hodně pomůže, budete-li zásady v knize uvedené opravdu dodržovat.

 
Sebeláska - Miroslava Holoubková

Sebeláska (zdravá sebeúcta) je jedním z úkolů jemuž se musíme během života naučit, chceme-li v životě uspět.